Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenia gaśnicze

Zachęcamy do zapoznania się z prezentowaną ofertą stałych urządzeń gaśniczych i wyboru naszej firmy jako kompleksowego wykonawcy wszystkich etapów zadania, polegającego na montażu instalacji automatycznego gaszenia gazem. Korzystamy z szerokiej gamy gazów w naszych instalacjach, dzięki czemu możemy zaproponować odpowiednie rozwiązania dla każdego typu pomieszczeń. W naszych instalacjach korzystamy z systemów gaszenia STILDE SH, STILDE SI, STILDE M, TA 1230, wykorzystujące środek gaśniczy FM 200 (HFC 227ea), NOVEC 1230(FK-5-1-12) i gazy obojętne IG.

Jako systemy detekcji pożaru i sterowania wykorzystujemy urządzenia takich producentów, jak: POLON-ALFA, ESSER. Wykonujemy również systemy zasysające w gaszonych pomieszczeniach na urządzeniach firmy WAGNER, SIEMENS, SECURITON.

Wdrażane przez naszą firmę stałe urządzenia gaśnicze oraz systemy detekcji spełniają wszystkie obowiązujące normy i przepisy, a instalowane urządzenia posiadają wszystkie wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów certyfikujących.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zróżnicowaniu instalacji gaszenia gazem wykonywanych przez naszą firmę, możemy zapewnić naszym klientom dobranie optymalnego rozwiązania dla ich potrzeb, oraz pełną realizację powierzonego zadania na wszystkich jego etapach:

 •    prace projektowe
 •    dostawa urządzeń
 •    przygotowanie pomieszczenia chronionego
 •    montaż stałych urządzeń gaśniczych
 •    integracja z systemami bezpieczeństwa obiektu
 •    wdrożenie i szkolenia
 •    opieka serwisowa

Zastosowanie instalacji gaśniczej opartej o środek gaśniczy NOVEC lub FM 200 maksymalnie obniża te ryzyka, dzięki czemu uzyskuje się znaczące oszczędności w przypadku wystąpienia pożaru, w porównaniu z innymi środkami gaśniczymi.

Gaszenie gazem  Novec i FM 200

System gaszenia składa się z specjalnie zaprojektowanej instalacji w skład której wchodzi orurowanie, dysze oraz zawory, indywidualnie dobrane dla każdego chronionego pomieszczenia i przestrzeni.

Mechanizm gaśniczy

NOVEC i FM 200 są aktywnymi środkami gaśniczymi, powodującymi bardzo szybkie gaszenie płomieni poprzez połączenie mechanizmów fizycznych i chemicznych. Czynnik fizyczny niwelowania płomieni realizuje się poprzez absorbcję ciepła, co skutkuje spadkiem temperatury płomienia i tym samym degraduje reakcję łańcuchową występującą w płomieniu.

Opis działania systemów gaszenia gazem se środkami gasniczymi NOVEC i FM 200

Działanie gaśnicze NOVEC i FM 200 polega na absorpcji ciepła płomienia – ich działanie jest przede wszystkim fizyczne a w mniejszym stopniu chemiczne.

Gaz FM-200 gasi pożary grupy:

 • A – ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia, (np.: drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, itp.)
 • B – ciecze palne i substancje stałe, topiące się w skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np.: benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)
 • E – urządzeń elektrycznych pod napięciem (starsze oznaczenie)

Systemy sterowania gaszeniem

Do sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi wykorzystującymi jako środki gaśnicze gazy FM 200, NOVEC lub gazy obojętne IG, wykorzystujemy centralki dedykowane do tego rodzaju instalacji. W układzie sterującym gaszeniem, poza centralą sterującą, znajdują się czujniki umieszczone we wszystkich przestrzeniach gaszonych, przyciski uruchomienia i wstrzymania gaszenia oraz lampy ostrzegawcze. Centralka sterująca realizuje również zadania kontroli ciśnienia i wypływu gazu z butli oraz steruje klapą odciążającą.

Zastosowanie:

 •     serwerownie
 •     sterownie
 •     pomieszczenia UPS i telekomunikacyjne
 •     galerie sztuki, muzea
 •     magazyny, archiwa, zabytki, biblioteki
 •     centra badawczo-rozwojowe
 •     instalacje medyczne
 •     i inne

Cechą łączącą powyższe miejsca jest to, iż powstałe w nich nawet nie wielkie zagrożenie pożarowe i wykorzystanie w systemie gaszenia niewłaściwego  środka gaśniczego (piana, woda lub proszki) może być przyczyną bardzo dużych szkód, wynikających z uszkodzenia chronionych instalacji, kosztów ich czyszczenia oraz kosztów poniesionych w skutek przestoju.

Skontaktuj się z nami.

Odwiedź stronę kontaktową, wyślij wiadomość, zadzwoń,

a niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy.