Teletechnika

Teletechnika

CCTV:

Oferujemy rozwiązania systemowe renomowanych producentów:
BOSCH, HIKVISION, DAHUA, NOVUS

SKD:

Oferujemy rozwiązania systemowe oparte o produkty firmy KADE, ROGER.

SSWIN:

Oferujemy rozwiązania systemowe renomowanych producentów:

 SATEL, BOSCH, DSC, itp.

Oświetlenie Ewakuacyjne:

Systemy dostosowane są do indywidualnych wymagań i potrzeb.

Kamery

Kompaktowe, czarno-białe kamery CCD ze zintegrowanym obiektywem (w standardzie 4mm) oraz doświetleniem w podczerwieni, w oryginalnej bryzgoszczelnej obudowie z daszkiem (możliwość zastosowania na zewnątrz), w
komplecie z uchwytem.
Kamery mają zwartą i wytrzymałą konstrukcję.

Przystosowane są do zasilania niskonapięciowego DC, z szerokim zakresem tolerancji napięcia. Kamera ta doskonale sprawdza się w systemach wewnętrznych gdzie wymagana jest obserwacja przy słabym oświetleniu, jak również w tanich systemach zewnętrznych do obserwacji posesji przy budynkach, wejść, wjazdów itp. Dzięki prostej budowie, oryginalnemu wyglądowi, niezawodności działania oraz niskiej cenie kamery V-cam mają szeroki zakres zastosowań.

Teletechnika

Rejestrator

Cyfrowy rejestrator wizji – pentaplex, 8 przelotowych wejść wizyjnych, 2 wyjście wizyjne (Main i Call), wyjście D/V (opcja: możliwość podłączenia monitora VGA), 4 wejścia audio, szybkość odświeżania 200kl/s, zapis do 200kl/s (CIF), kompresja MPEG4, dwa wewnętrzne dyski twarde + nagrywarka CD-RW, możliwość dołączenia zewnętrznej macierzy, wbudowany moduł sieciowy (protokoły TCP/IP, PPPOE, DHCP i DDNS), złącze USB do archiwizacji lub aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania kamerami PTZ (protokół PELCO-D), pilot zdalnego sterowania.

Proponujemy kompleksowe rozwiązania, począwszy od konsultacji, projektu, aż do końcowej realizacji. Nasze rozwiązania służyć mogą zarówno niewielkim inwestorom prywatnym jak i dużym firmom. Na nasze doświadczenie składają się małe instalacje w domach prywatnych oraz instalacje dla zakładów przemysłowych, czy ogromnych budynków biurowych.

Nie ma znaczenia stopień złożoności zastosowanych systemów. Zawsze jesteśmy w stanie dostosować rozwiązania do wymogów Użytkownika i do obowiązujących norm i przepisów.

Teletechnika

SKD

System RACS (Roger Access Control System) jest sieciowym systemem kontroli dostępu opartym na bazie kontrolerów serii PR oraz czytników PRT. System RACS przeznaczony jest do małych i średnich instalacji KD.
Pojedyncza gałąź systemu (podsystem) może być rozproszona na przestrzeni ok. 1km. Punkty identyfikacji można podzielić na strefy dostępu, dostęp do każdej strefy ulega programowaniu poprzez deklarację harmonogramów czasowych.


Zasadniczym elementem systemu RACS jest magistrala komunikacyjna typu RS485 do której dołączony jest komputer sterujący, centrala CPR oraz kontrolery PR (maks. 32). System RACS można rozbudować łącząc niezależne podsystemy, maksymalnie można zintegrować do 10 podsystemów co umożliwia obsługę do 320 drzwi.
Każdy podsystem wymaga osobnego portu szeregowego. Podsystemy dołącza się do komputera sterującego za pomocą portu lokalnego lub odległego. Porty odległe wymagają zastosowania specjalizowanego COM-serwera, urządzenia które dołączone do sieci komputerowej pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy komputerem a odległym systemem KD.

Dzięki zastosowaniu technologii COM-serwerów możliwe jest integrowanie niezależnych gałęzi systemu KD za pośrednictwem istniejącej sieci Intranetowej lub Internetowej.


Oprócz rozbudowanych systemów KD możliwy jest również montaż autonomicznych kontrolerów jednego przejścia (drzwi).

SSWIN

Proponowane systemy posiadają możliwość adresowania indywidualnego elementów oraz wyposażone są w układy antysabotażowe.
W strukturze systemu instalowane są następujące elementy :
– Koncentratory (elementy adresowe)
– Czujki pasywne podczerwieni szerokokątne i kurtynowe,
– Czujki dualne (podczerwień + MW lub ultradźwięki),
– Aktywne bariery podczerwieni,
– Czujki magnetyczne drzwi,
– Przyciski napadowe ręczne lub nożne,
– Klawiatury kodowe
– Czytniki kart magnetycznych
– itp.

Teletechnika

DANE TECZNICZNE PRZYKŁADOWEJ CENTRALI ALARMOWEJ:

Centrale alarmowe z serii INTEGRA zaprojektowano z myślą o obsłudze małych, średnich oraz dużych obiektów. Niezależnie od wielkości, każda z central posiada identyczne, rozległe możliwości funkcjonalne. Stworzone na ich bazie systemy alarmowe mogą zostać łatwo rozbudowane przy wykorzystaniu takich samych dla każdej centrali modułów rozszerzających. Daje to również możliwość bezproblemowej wymiany centrali na większą, jeśli rozbudowa systemu tego wymaga. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokonać optymalnego doboru centrali dla określonego obiektu.

Centrale alarmowe INTEGRA gwarantują nie tylko doskonałą ochronę obiektu przed włamaniem, ale udostępniają też rozbudowane funkcje kontroli dostępu i automatycznego sterowania szeregiem urządzeń. Przy tym wszystkim charakteryzują się prostotą obsługi i są przyjazne dla użytkownika.
Centrale charakteryzują się następującymi właściwościami:

 • System procesorowy z oprogramowaniem w pamięci FLASH, umożliwiający unowocześnienie oprogramowania centrali i rozbudowę o nowe funkcje. Nowa wersja oprogramowania wpisywana jest przez port RS-232 centrali, bez konieczności demontowania jej z obiektu.
 • Możliwość zachowania parametrów programowanych przez instalatora w pamięci FLASH, dzięki czemu nawet po odłączeniu akumulatorka podtrzymującego pamięć RAM, centrala może powrócić do wcześniejszych ustawień.
 • Możliwość dzielenia systemu na partycje i strefy (strefa = grupa wejść). Strefy mogą być sterowane przez użytkownika, timery, wejścia sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref. Możliwe jest czasowe ograniczanie dostępu do stref.
 • Możliwość rozbudowy systemu poprzez dodanie modułów rozszerzających (zakres rozbudowy zależy od wielkości centrali). Tworzenie systemu na bazie modułów (w tym kontroler systemu bezprzewodowego firmy SATEL), umieszczonych w różnych częściach obiektu, w znacznym stopniu ogranicza ilość instalowanego okablowania.
 • Możliwość zapamiętania w systemie od 16 do 240 haseł, które mogą być przeznaczone dla użytkowników lub też można przypisać im funkcje sterujące.
 • Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD i podłączone do nich komputery użytkowników. Dodatkowo serwis ma możliwość sterowania centralą przez port RS-232 lub przez łącze telefoniczne. Możliwe jest też sterowanie pojedynczymi strefami poprzez przydzielone do nich klawiatury strefowe.
 • Możliwość kontrolowania dostępu do wybranych stref obiektu poprzez klawiatury strefowe, zamki szyfrowe, czytniki kar zbliżeniowych i pastylek DALLAS umożliwiające kontrolę stanu drzwi i sterowanie ryglami (elektrozaczepami). Kontrola stanu drzwi nie zmniejsza ilości wejść dozorowych centrali.
 • Możliwość definiowania nazw użytkowników i większości elementów systemu (stref, wejść, wyjść, modułów), dzięki którym ułatwione jest sterowanie i kontrola systemu oraz przeglądanie pamięci zdarzeń.
 • Monitoring realizowany pod cztery różne numery telefonów (dwie stacje, każda z jednym numerem rezerwowym), z możliwością rozdzielenia zdarzeń na 8 identyfikatorów. Centrala umożliwia monitoring w formacie Contact ID, a także w kilkunastu innych formatach.
 • Powiadamianie telefoniczne o alarmach przy pomocy komunikatów głosowych lub na pager komunikatami tekstowymi. Odebranie komunikatu głosowego można potwierdzić hasłem podanym z klawiatury telefonu (DTMF).
 • Odpowiadanie na telefon – funkcja umożliwiająca sprawdzenie stanu wszystkich stref centrali oraz sterowanie stanem wyjść. Realizowana jest ona po zidentyfikowaniu użytkownika (każdemu użytkownikowi można przydzielić specjalne hasło „telefoniczne”).
 • Rozbudowana funkcja bieżącego wydruku zdarzeń, umożliwiająca selekcję zdarzeń. Opisy zdarzeń są zgodnie ze standardem Contact ID, przez co wydruk z centrali jest zbieżny z wydrukiem ze stacji monitorującej. Oprócz tego nazwy wejść, modułów i użytkowników drukowane są tak, jak je zdefiniowano w systemie.
 • Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali – sterowanie zewnętrznym modemem analogowym, modemem ISDN, modułem GSM, modułem ISDN oraz modułem ETHM-1 produkcji SATEL – umożliwia nawiązywanie łączności z komputerem serwisu.
 • Programowanie zdalne przez sieć telefoniczną lub Ethernet i obsługa serwisowa są w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy programowaniu bezpośrednio z komputera przez port RS-232.
 • Możliwe sterowanie w oparciu o czas, dzięki timerom uwzględniającym tygodniowy rytm pracy oraz definiowane okresy wyjątków. Dodatkowo każda strefa ma swój timer (dzienny lub tygodniowy) programowany przez uprawnionego do tej funkcji użytkownika, zapewniający automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie.
 • Ułatwione realizowanie niestandardowych funkcji sterowania dzięki możliwości realizowania złożonych operacji logicznych na wyjściach.
 • Pojemna pamięć zdarzeń, w której oprócz zdarzeń monitorowanych zapamiętywane są też inne zdarzenia (dostęp użytkownika, użyte funkcje i inne).

Proponujemy kompleksowe rozwiązania, począwszy od konsultacji, projektu, aż do końcowej realizacji. Nasze rozwiązania służyć mogą zarówno niewielkim inwestorom prywatnym jak i dużym firmom. Na nasze doświadczenie składają się małe instalacje w domach prywatnych oraz instalacje dla zakładów przemysłowych, czy ogromnych budynków biurowych. Nie ma znaczenia stopień złożoności zastosowanych systemów. Zawsze jesteśmyw stanie dostosować rozwiązania do wymogów Użytkownika i do obowiązujących norm i przepisów.

Teletechnika

Oświetlenie ewakuacyjne

Oprawy oświetlenia awaryjnego są zasilane ze źródła niezależnego od źródła zasilania oświetlenia podstawowego.
Istnieje wiele lokalnych przepisów elektrotechnicznych i budowlanych dotyczących projektowania, instalacji i kontroli urządzeń oświetlenia awaryjnego. Istnieją także europejskie i ogólnoświatowe, ujednolicone normy jasno określające wymagania w tym zakresie. Osoby odpowiedzialne za projektowanie, instalację i użytkowanie budynków powinny stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów w danym kraju. Przepisy, rozporządzenia i normy zawierają szereg wytycznych określających rodzaj oraz zastosowanie właściwego oświetlenia awaryjnego w budynku w zależności od jego przeznaczenia, powierzchni, ilości kondygnacji itp.

Według normy PN-EN 13201 oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia:

OKREŚLENIA:

 • Oświetlenie awaryjne: Oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podsawowego.
 • Oświetlenie ewakuacyjne: Część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.
 • Oświetlenie drogi ewakuacyjnej: Część oświetlenia ewakuacyjnego mająca na celu zapewnienie, że droga ewakuacyjna będzie jednoznacznie zidentyfikowana i wykorzystana bezpiecznie do ewakuacji.
 • Oświetlenie strefy otwartej (w pewnych krajach znane jako oświetlenie antypaniczne): Część oświetlenia ewakuacyjnego stosowana w celu uniknięcia paniki oraz umożliwienia dotarcia do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana.
 • Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka: Część oświetlenia ewakuacyjnego stosowana dla bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwiająca właściwe zakończenie działań w sposób bezpieczny dla wszystkich osób w niej przebywających.
 • Oświetlenie rezerwowe: Część oświetlenia awaryjnego umożliwiająca kontynuację normalnych czynności w sposób niezmieniony. [IEC 50 – Dział 845].
 • Wyjście awaryjne: Wyjście przewidziane do użytku podczas zagrożenia.
 • Znak bezpieczeństwa oświetlony zewnętrznie: Znak oświetlony (gdy jest to wymagane) przez zewnętrzne źródło światła.
 • Znak bezpieczeństwa oświetlony wewnętrznie: Znak oświetlony (gdy jest to wymagane) przez wewnętrzne źródło światła.

GDZIE NALEŻY STOSOWAĆ OŚWIETLENIE AWARYJNE ?


Odpowiednie warunki ewakuacji z zagrożonego miejsca polegają na zabezpieczeniu (oznaczeniu) drogi ewakuacyjnej oraz zapewnieniu oświetlenia awaryjnego.

Każdy budynek, w którym zanik napięcia może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia, ale również zagrożenie środowiska lub znaczne straty materialne należy zasilić co najmniej z dwu niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii oraz wyposażyć w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne).

W jakich pomieszczeniach należy stosować oświetlenie awaryjne? (RMI § 181.3 pkt 1; D.U. nr 115 poz. 140).

 •     w pomieszczeniach kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
 •    w pomieszczeniach audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych przeznaczonych dla ponad 300 osób,
 •     w pomieszczeniach wystawowych w muzeach,
 •     w pomieszczeniach o powierzchni ponad 1.000m2,
 •     w budynkach zamieszkania zbiorowego, przeznaczonych dla więcej niż 200 osób,
 •     w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 •     w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2.000m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Na jakich drogach ewakuacyjnych należy stosować oświetlanie ewakuacyjne?

 •     na drogach ewakuacyjnych z wszystkich ww. pomieszczeń,
 •     oświetlenie awaryjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 •     oświetlenie awaryjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach, gdzie znajdują się osoby o ograniczonej zdolności poruszania się o własnych siłach,
 •     oświetlenie awaryjne należy również stosować na drogach ewakuacyjnych w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić co najmniej 1 godzinę.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z definicją zawartą w paragrafie 2 RMSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [ 1 ] jest urządzeniem przeciwpożarowym.
W związku z powyższym w stosunku do tego urządzenia zostały postawione dosyć wysokie wymogi. Zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia [ 1 ] urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Warunkiem dopuszczenia do użytkowania tego urządzenia jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania.  Dodatkowo te same rozporządzenie zobowiązuje nas do co rocznych prób i sprawdzeń instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.
Ten sam akt prawny klasyfikuje użytkowane budynki istniejące za zagrażające życiu ludzi np. z uwagi na brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZLV albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy.  Nie sprawność tego urządzenia ma taki sam skutek jak jego brak.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( ze zmianami w 2009 r. ) [ 2 ] w paragrafie 181 zobowiązuje nas do wyposażania określonego budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. W rozporządzeniu [2] jest wskazanie na długość świecenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – czyli co najmniej 1 godzina od zaniku oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne pod kątem bezpieczeństwa pożarowego powinno być sprawdzane na trzy podstawowe parametry:

 •     Długość świecenia
 •     Czas zadziałania,
 •     Natężenie oświetlenia.

Rozporządzeniem [2] paragrafem 181 ust. 7 została powołana norma do obowiązkowego stosowania.
PN-EN 1838:2005Istotne zmiany względem byłych wymagań:

 •     Punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdujące się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, powinny być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.
 •     W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, powinno stanowić co najmniej 50 proc. podanej wartości.
 •     Minimalny czas działania na drodze ewakuacyjnej 1 godzina.
 •     Na drodze ewakuacyjnej 50 proc. wymaganego natężenia powinno być wytworzone w ciągu 5 sek. a pełny poziom natężenia w ciągu 60 sek.

Skontaktuj się z nami.

Odwiedź stronę kontaktową, wyślij wiadomość, zadzwoń,

a niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy.